Peritatges

L’activitat del peritatge engloba tant el peritatge per encàrrec del jutjat (peritatge judicial), com
l’encarregat pel client (peritatge de part). El peritatge de part, es el Dictàmen o Certificació
de determinats fets que afecten una construcció, edificació, habitatge o urbanització, ja sigui
a efectes de presentar una demanda judicial o per altres efectes.


Els peritatges més freqüents són per diferències de qualitat o d’import, entre Promotor i
Constructor o entre aquests i una Comunitat de veïns. També es freqüent el peritatge
demanat per diferències entre veïns o entre aquests i la Comunitat, normalment per l’afer
d’humitats produïdes per fuites o esquerdes per obres realitzades.
La taxació, es la valoració d’una finca, solar o terreny a efectes de sol•licitud d’hipoteques o
per afers judicials o d’herències.

Inclosos a les llistes de pèrits del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
realitzem el Dictàmen corresponent segons els extrems sol·licitats, sempre amb la
professionalitat que correspon al càrrec acceptat. També realitzem Peritatges de Part,
amb assistència, si s'escau, a Judici.