42 Habitatges protegits i apartament al carrer Comerç

Client: SBD LLOGUER SOCIAL, SA | Localitat: Sabadell | Any: 2008 | Superfície: 4.949,62m2 

Arquitectes:
- Josep Ll. Gorina i de Travy.
- Ricard Farrés i Casadesús.

Obra:
- 42 habitatges protegits i aparcament al carrer del Comerç, carrer dels Aprenents i carrer dels Aprestadors.

Dimensions:
- Sobre rasant: 3.606,92 m2
- Sota rasant: 1.342,70 m2

- 42 habitatges protegits per lloguer.
- 44 places d'aparcament.
- 19 trasters.