Edifici Ctra. de Barcelona 552-556 - Pl. Joan Vilatobà 1 - 2

Edifici de 16 habitatges, local i aparcament a la Ctra. de Barcelona núms. 552-556 i Plaça de Joan Vilatobà, 1 i 2.