Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sabadell

Localitat: Sabadell

Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Josep Renom de Sabadell