Habitatges Pare Sallarès

Client: PROMOTHALIA SALLARÈS SL | Localitat: Sabadell | Any: 2021 | Superfície: 1.184m2 

Arquitectes:
- Josep Ll. Gorina i de Travy
- Ricard Farrés i Casadesús

Obra:
8 Habitatges i aparcament situats al carrer Pare Sallarès, 10, Sabadell.

Dimensions: 
- Sobre rasant: 954 m2 c.
- Sota rasant: 231 m2 c.
- 8 habitatges.
- 5 places de aparcament.