Habitatges al carrer del Forn

Localitat: Sabadell | Any: 2009 

Edifici de 8 habitatges al carrer del Forn núms.24-26 de Sabadell